Dræning i Hjørring og omegn

Dræning med drænkasse

Alle former for dræning udføres med 23 tons gravemaskiner med 90 cm brede bælter, eller rendegravere med twindæk.

Drænkasse med laser anvendes, derfor meget nøjagtig lægning af drænrørene.

Dræning med gravemaskine anbefales ved “mindre” dræningsarbejde – hvor der er mange sten i jorden – samt hvis der skal suppleres med ekstra dræn i en allerede drænet mark, så man kan se de gamle / eksisterende drænrør, for tilkobling af disse igen.

Med drænkasse lægger vi årligt ca. 50 km dræn.

Dræning med drænplov

Stor kapacitet = billig meterpris

Drænploven styres fuldautomatisk efter laser, og kan lægge drænslanger i 180 cm dybde, og slanger optil Ø 200 mm.

Udlægning af filtersand mm, over drænrørene kan tilbydes i en og samme arbejdsgang

Drænploven bliver trykket af vores dozer, hvilket giver en stor trækkræft, samt bevirker at maskinen står godt fast, selv i vådt føre.

Drænploven anbefales ved større arbejder, samt hvor der ikke skal tages særlige hensyn til eksisterende drænrør.

Vi kører i hele Vendsyssel – ved større arbejde kommer vi i hele landet.

Salg af drænrør og fittings, stort lager.