Drænspuling

Spuling af dræn

Vi tilbyder spuling af dræn med speciel drænspuler med 500 meter spuleslange.

Derfor er der kun behov for få opgravninger, hvis drænene ikke har direkte udløb i vandløb eller brønde.

Har drænene direkte udløb i vandløb tager vi spulevandet direkte derfra, samtidig med vi spuler, hvilket giver stor kapacitet, hvis ikke har vi en vandvogn med.

HUSK – Drænrør skal skylles, ikke spules

Derfor bruger vi en speciel drænspuler der kører med lavere tryk, ca. 40 bar, dette bevirker at vi ikke skader ældre rør, eks lerrør, samtidigt skåner man filtermaterialet omkring rørene.
Drænspuleren giver ca. 80 liter vand pr. minut, hvilket giver en stor vandmængde pr meter drænrør, dette bevirker at okker løsnes og fjernes.

Husk ved nydræning at lave direkte udløb i vandløb / grøfter eller i drænbrønde.

Spuling kan foretages med slamsuger / højtryksspuler

Vi står også gerne for din dræning!

HUSK det er bedre at forebygge end helbrede.