Oprensning af søer og vandløb

Oprensning af søer og vandløb udføres med:

  • 23 tons gravemaskiner emd 90 cm bælter (fladetryk 0,31 kg / cm2)
  • 5 tons gravemaskiner på gummibælter
  • Rendegravere med twin dæk

Også med mejekurv