Snerydning og saltning

Snerydning og saltning af veje – p. pladser – fortove mm

Udføres for:

Private, kommuner , boligforeninger,  fabrikker, butikker, skoler, haller, virksomheder mm.

Vi kører med lille traktorer med kost eller sneplov og saltspreder, til fortov – indkørsler – og andre steder hvor pladsen er trang.

Store traktorer med koste, sneplove og saltspredere til større pladser og veje.

Rendegravere med stor skovl eller sneplov til store pladser og veje, hvor der er meget sne, eller hvor det skal flyttes.

Traktorer med sneslynge til flytning af store mængder sne på veje, kan også læsse på vogne, perfekt til at flytte sne på veje hvor pladsen er trang.

Store vogne eller lastbiler til bortkørsel af sne.

Ring og lave en aftale og vi klarer resten.