Udgravning af søer

Med stor erfaring foretager vi udgravninger til søer, således at det sker i pagt med naturen og med størst mulig hensyn til omgivelserne.

Vi tilbyder ligeledes oprensning og renovering af eksisterende søer.

Vi giver naturligvis gerne gode råd !